Stage progressie / perfectie parapente

dinsdag 5 februari 2019

Objectief

Het accent wordt tijdens deze stages gelegd op het aanleren van de piloteertechnieken met parapente en de analyse van het weer om te komen tot een complete autonomie. De verwachtingen en objectieven van elke deelnemer worden individueel vastgelegd aan het begin van elke stage.

Verloop van de stage

Zowel de dag- als de weekindeling kunnen ten allen tijde aangepast worden naargelang de weersomstandigheden of de evolutie van de deelnemers.

Dagindeling

s’Morgens spreken we af aan de school om 9u en na een korte analyse meteo gaan we het terrein op tot 13u00 (of een ietsje later, naargelang de weersomstandigheden).
Hierna nemen we een lange middagpauze om iedereen de tijd te geven om te eten en even uit te blazen of de omgeving te verkennen.
De namiddag begint meestal rond 16u met een theorieles van 1u tot 1u30 en daarna trekken we terug ten velde tot 21u (of later, naargelang de condities).

Weekindeling

Dag 1

- Onthaal en administratie.
- Voormiddag op de schoolhelling ter opfrissing van de basistechnieken van het parapenten. Hier kunnen de monitors ook het niveau van de deelnemers beoordelen en zien waarop vooral moet gewerkt worden tijdens de rest van de week.
- Namiddag eerst theorie en indien nodig verdere oefeningen op de schoolhelling, zoniet onmiddellijk over naar de grote vluchten.

Dag 2-5

- Individuele progressie, ieder op zijn eigen ritme, naar een complete autonomie.
- Ontdekken van de mogelijkheden van de parapente.
- Hoe gebruik maken van dynamische stijgwinden en thermiek.
- Daaloefeningen, zeer belangrijk voor een veilige vlucht.
- Verfijning van de stuurtechnieken.
- Initatie in lange afstandsvluchten.
- Juist en snel reageren op een onverwacht evenement.
- Gebruiken van vlieginstrumenten.
- Uitproberen van verschillende parapentezeilen.
- Analyse meteo door de deelnemers.
- Verdere uitdieping van de theorie.
- Voorbereiding op, en indien gewenst, afnemen van het theoretisch examen.

Dag 6 (facultatief)

- Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om, als het weer het toelaat, een vlucht te maken met een ULM-pendulaire tegen speciaal tarief.
- Autonome parapentepiloten kunnen een dag opleiding paramotor volgen tegen speciaal tarief.
Brèves

Label FFVL

maandag 13 maart 2017

Thang-ka is erkend door de Franse Féderatie Vrije Vlucht en heeft het label FFVL N° 07911